Stilling: Evisdom

Hva er farene ved bruk av klorblekemiddel?

 

Blanding

Klorblekemiddel bør ikke blandes med andre husholdningsrenere, for eksempel ammoniakk og eddik. Blandingsprodukter kan føre til giftige røyk.

Hudirritasjon

Noen mennesker opplever hudirritasjoner når de bruker blekemiddel til rengjøringsformål eller når de har på seg klær som er vasket med blekemiddel.

Stoff

Klorblekemiddel kan ta farge ut av stoffer. Man bør være forsiktig med å ikke la blekemiddel komme i kontakt med ikke-fargestoffer.

Advarsel

Klorblekemiddel kan forårsake forbrenning i hud og øyne, og er skadelig ved svelging. Ved kontakt med øyne skal de skylles med vann i 15 minutter. Ved inntak bør man ikke fremkalle brekninger og kontakte giftkontroll.

Sikkerhet

Klorblekemiddel bør alltid oppbevares utilgjengelig for barn og lagres vekk fra mat. Klorblekemiddel er et vanlig husholdningsartikler som brukes til rengjøring og desinfisering. Det kan også brukes til å lyse hvite. Det er imidlertid potensielle farer involvert i bruk av klorblekemiddel, og man bør ta forholdsregler ved håndtering av det.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------