Stilling: Evisdom

Min Emerson TV Won 't Slå på

 

1.

Pass på at strømledningen er koblet til stikkontakten. Plugg en annen enhet inn i stikkontakten for å sikre at stikkontakten fungerer som den skal.

2.

Trekk ut strømledningen i ett minutt, og koble deretter ledningen tilbake hvis strømbrudd inntreffer. Dette gjør det mulig for enheten å tilbakestille seg selv.

3.

Kontroller bryteren for å sikre at bryteren som styrer TVen ikke er slått på 'Av'. Hvis det er, vri bryteren tilbake til 'On' -posisjonen.

4.

Kontroller batteriene i fjernkontrollen hvis du forsøker å slå på TVen fra fjernkontrollen. Pass på at batteriene er riktig justert. Prøv å bytte ut batteriene.

5.

Fjern alle gjenstander som er mellom fjernsynet og fjernkontrollen, da de kan føre til at signalet mellom de to enhetene ikke kobles helt til. < / p> Hvis du opplever et problem med å kunne slå på din Emerson-fjernsyn, er det en god sjanse for at du kan løse problemet ved å bruke noen få feilsøkingsteknikker. Ved å utøve disse feilsøkingsteknikkene kan du bestemme hva problemet med strømforbindelsen er og forstå hvordan du kan rette opp det. Emerson TV-eierens manual gir en rekke feilsøkingstips.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------