Stilling: Evisdom

Hvordan reparere en gassventil

 

1.

Finn gassavstengningsventilen og lukk den av ved å skru den med urviseren.

2.

Finn neste arbeidsventil på gasslinje og lukke hvis også av. Dette vil helt lukke av gass fra å strømme inn i den dårlige ventilen.

3.

Fjern den dårlige ventilen ved å bruke en halvmåneøkkel. Vær forsiktig så du ikke vri selve røret når du fjerner ventilen, ettersom noen vridninger kan føre til ytterligere lekkasjer.

4. Legg rørleddet sammen rundt rørets omkrets og fest ny ventil. Vri forsiktig ventilen til den er stram og plasser ventilen i avstand.

5.

Slå på gassen igjen og sprøyt forsiktig med en vannsprayflaske og området rundt ventilen. Hvis det ikke er noen bobler, har du ingen lekkasjer.

Mange apparater, spesielt de på kjøkkenet, er drevet av gass. Hver enhet har en ventil som styrer gassstrømmen inn og ut av den enheten. Det vanligste problemet med gassventiler er lekkasjer som selvsagt kan være svært farlige, så vel som brann- og eksplosiv fare. Reparasjon av problemet er ikke vanskelig og krever bare at du erstatter ventilen som kan oppnås på så lite som 30 til 40 minutter. Vær imidlertid sikker på å sjekke din lokale lover før du prøver noen reparasjoner av bensinlinjen, ettersom noen steder krever en profesjonell til å foreta nødvendige reparasjoner.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------